029 - عوامل موثر بر هزینه های انبار در زمان پروژه

 

با توجه به  تعاریف گوناگونی که برای پروژه به عمل آمده است متوجه میشویم که زمان و هزینه نقش مهمی را در پیشبرد اهداف پروژه ایفاء میکند. دوره عمر پروژه از زمان خاصی شروع شده و در زمانی هم به پایان رسیده و دوره بهره برداری شروع خواهد شد. هر چقدر اجرای پروژه در زمان های پیش بینی شده و با هزینه های کمتری انجام گیرد طبیعتا سود ی که عاید پیمانکار خواهد شد افزایش پیدا میکند. هر پیمانکار برای اتمام پروژه خود که انجام آن هدف اصلی وی می باشد باید از مدیریت – دانش فنی و مهندسی – عملیات لجستیک و پشتیبانی و بدنه اجرایی مناسب با نوع و حجم پروژه برخوردار باشد. به همین دلیل کیفیت کلیه موارد اشاره شده متناسب با زمان و هزینه نقش بسیار کلیدی را در پویایی شرکت های پیمانکار به عهده خواهند داشت. عملیات پشتیبانی و تامین متریال و تجهیزات در پروژه از گستردگی زیادی برخوردار است و با توجه به نوع پروژه های در دست فرایندهای پشتیبانی نیز روز به روز افزایش داشته اند. عمده کارها انجام گرفته در این بخش از برآورد اولیه مبتنی بر مدارک فنی – تهیه تدارک و ارسال به سایت تا انبارداری و توزیع مناسب خواهد بود. مدیران با اشراف بر این موارد و تکیه کردن به این فعالیتها و اجرای دقیق با کمینه کردن هزینه ها می توانند از عملیات لجستیک و پشتیبانی به عنوان ابزاری جهت نیل به اهداف تعیین شده بهره مند شوند.

          در سازمانهای سنتی ابتدا کلیه فعالیتهای پشتیبانی محدود به یک سری عملیات ساده و غیر متمرکز مانند خرید و انبارداری بود که دارای گستردگی چندانی  نبود و  بیشترین تکیه آن بر منابع موجود در محل کارگاه و بازارهای محلی میشد لیکن امروزه با توجه به افزایش توان شرکتها و اجرای پروژه های تخصصی تر و به مراتب بزرگتر از قبل همچنین  جوابگو نبودن منابع محلی و افزایش هزینه ها در روش سنتی عملا اجرای یک کار با رویکرد فوق  امکان پذیر نمی باشد و کلیه شرکتها بالاجبار جهت پوشش دادن به فعالیتهای پشتیبانی علاوه بر گسترش فعالیتها و تخصصی کردن آنها به سمت تمرکز در فعالیتهای پشتیبانی و لجستیک کشیده شده اند. بر همین اساس گستره جغرافیایی عملیات پشتیبانی و لجستیک شرکتها از وسعت زیادی برخوردار شده است. این مهم علاوه بر بالا بردن کیفیت و کنترل کمیت حاشیه سود شرکتها را افزایش داده و حتی در برخی شرکتها فعالیتهای پشتیبانی به مزیت رقابتی غیر قابل انکار مبدل شده است. حساسیت و گستردگی فعالیت های پشتیبانی نیازمند توانایی های خاص در این رشته و مهارتهای ویژه در مدیران پروژه می باشد. این نکته زمانی شفاف خواهد شد که عملکرد مدیران پروژه پس از اتمام کار مورد ارزیابی واقع شود. در آن صورت مشخص خواهد شد نتیجه کار مدیری که به مباحث لجستیک و پشتیبانی اشراف داشته است با سایر مدیران تا چه اندازه متفاوت بوده است. به نظر می رسد که با این رویکرد بتوان کاهش چشمگیری را در هزینه های لجستیک و جلوگیری از هزینه های اضافی خرید حمل و نقل انبارش و نگهداری داشت. انبار به عنوان یکی از زیر سیستم های لجستیک نقش عمده ای در گردش متریال داشته که حجم ریالی زیادی در آن به چشم می خوردبه نظر می رسد با شناسایی عوامل هزینه ای در این بخش بتوان گامی در جهت کاهش و یا کنترل آنها برداشت. در اینجا سعی بر این است که هزینه های زیر سیستم انبارداری را در مجموعه شناسایی کنیم. به شکل کلی می توان هزینه های انبارداری را در پروژه به دو بخش زیر دسته بندی کرد.

الف – هزینه های درون سازمانی: منظور از این هزینه ها کلیه هزینه های غیر قابل اجتناب جهت طراحی ساخت استقرار و بهره برداری انبار در پروژه می باشد. تمامی این هزینه ها حالت عمومی داشته و حتی بخشی از آنها فارغ از گردش کالا درون انبار می باشند. به عنوان مثال تخصیص فضا جهت ایجاد انواع انبار. سرفصل های این هزینه ها عبارتند از:

1 – هزینه های طراحی این هزینه ممکن است به دلایل نقص در طراحی تا انتهای پروژه گریبانگیر انبار باشد به عنوان مثال با عدم تمرکز انبارها در طراحی اولیه و یا جانمایی نامناسب هزینه های حمل و نقل و جابه جایی را به پروژه تحمیل میکنیم که تا انتهای کار باید انجام گیرد.

2 – هزینه های ساخت شامل خرید فضا و ساخت ابنیه

3 – هزینه های سیستم انبار شامل زیرساخت های نرم افزاری - سیستم های کدینگ – سیستم های مرتبط مانند اموال

4 – هزینه های تقفیس (قفسه بندی مناسب باکالای در گردش)

5 – هزینه های تجهیز انبار (سخت افزار - ابزار و وسایل اندازه گیری – وسایل بسته بندی – وسایل حمل و نقل و جابه جایی)

6 – هزینه های نگهداری شامل هزینه های عمومی نگهداری و هزینه های متریال خاص مانند ابزار دقیق و مواد شیمیایی

7 – هزینه های ایمنی

8 – هزینه های انرژی

9 – هزینه های حراست

10 – هزینه های پرسنلی

11 – هزینه های ضایعات متریال منظور بخشی از متریال است که به دلایل مختلف مانند Expire شدن زمان مصرف و یا مهیا نکردن شرایط نگهداری در انبار و اشتباهات انبارداری  

ب – هزینه های برون سازمانی: منظور از این نوع هزینه ها کلیه هزینه هایی است که به دلایلی(فقدان برنامه – عملکرد نامناسب و عملیات انبارداری غیر کارشناسی) توسط دپارتمان ها ی همسطح و یا خارج از سیستم انبار به داخل انبار کشیده می شود. به عنوان مثال رابطه مستقیمی بین برآورد مواد و مصالح پروژه و سطح تخصیص داده شده به انبار در محل کارگاه وجود دارد. به نحوی که هر چقدر برآورد متریال خطا داشته باشد ورود متریال به انبار افزایش داشته و شاهد ساخت فضاهای مورد نیاز و افزایش روز افزون سطح انبار و به طبع آن افزایش هزینه های حمل و نقل و تخلیه و بارگیری و نگهداری و توزیع خواهیم بود. در نهایت هم رسوب متریال اضافی در انبارها علاوه بر ایجاد هزینه های غیر ضرور و قابل پیشگیری ممکن است بدلیل خواب سرمایه در گردش پروژه باعث توقف اجرا در برخی جبهات کاری بدلیل فقدان منابع مالی و عدم توان تامین متریال بشود. به نظر می رسد که با شناسایی و تحت کنترل در آوردن این نوع هزینه ها می توان به مراتب آنها را کاهش داده و در نهایت باعث افزایش سود پروژه شد سرفصل های این هزینه ها عبارتند از:

1 – هزینه های ناشی از فقدان برنامه ریزی مواد. چنانچه جهت کالاهای در گردش برنامه ای وجود نداشته باشد طراحی های اولیه انبار در زمان اجرا جوابگو نبوده و کلیه هزینه های بند الف به مراتب تکرار خواهند شد. مهمترین عنصر در این زیر سیستم وجود دانش فنی لازم در بدنه مهندسی و استخراج لیست متریال (  ,BOM TOM) خواهد بود که مبنای کار در فرایند مدیریت کالا می باشد.

2 – هزینه های ناشی از فقدان سیستم سفارشات. در پروژه های با حجم بالا امکان کار در بخش کالا بدون داشتن سیستمی مناسب جهت سفارشات مستلزم هزینه برای سازمان خواهد بود زیرا میزان مورد نیاز و کیفیت مواد باید متناسب با بند یک باشد نه کمتر و نه بیشتر. سیستم خرید باید تمامی اطلاعات کمی و کیفی و همچنین زمان های نیاز متریال، مورد نیاز خود را از واحد سفارشات اخذ کرده و با توجه به آنها اقدام به تامین نماید. ظرفیت و حجم انبارهای پروژه به همراه ویژگی های انبارش و تناسب کیفی متریال برای سیستم خرید باید جزء لاینفک اصول اولیه خرید باشدزیرا بی توجهی به آن زیان های زیادی را به دنبال خواهد داشت.

 3 – هزینه های ناشی از فقدان برنامه خرید (Procurement plan) برنامه ارسال متریال به سایت. این آیتم بر اساس توالی انجام کار (WBS) زمان بندی نیاز کارگاه را به سیستم سفارشات و سیستم خرید منتقل میکند که بر اساس آن نیز برنامه ارسال تنظیم و پس از فزایند خرید متریال به کارگاه ارسال خواهدشد. چنانچه این فعالیت موجود نباشد عملیات انبار در دریافت متریال، نگهداری و توزیع مختل شده و جهت برطرف شدن مشکل نیز هزینه های پیش بینی نشده ای را متقبل خواهدشد.

4 – هزینه های ناشی از عملیات نامناسب خرید. ممکن است که خرید بر اساس بند یک و سه  انجام نگیرد در آن صورت انبار پیش بینی فضا و امکانات لازم جهت تخلیه جابه جایی و چیدمان را نکرده و ممکن است نداشته باشد که در آن صورت نیز مجبور به هزینه های پیش بینی نشده می باشد. در بخش دیگر ممکن است متریال فاقد بسته بندی مناسب خریداری و ارسال گرددو عملیات بسته بندی و انبارش بالاجبار توسط انبار باید انجام گیرد. در این زمینه اشتباه در خرید متریال نیز دوباره کاریها و یا ضایعات را به انبار تحمیل میکند که هزینه همه موارد توسط پروژه باید تامین گردد.

5 – هزینه های ناشی از فقدان کنترل کیفیت متریال ورودی. نقشی که کنترل کیفیت در سیستم زنجیره تامین به عهده دارد غیر قابل انکار بوده و بر کسی پوشیده نیست. فقدان ویا کم اثر بودن این فرایند نه تنها تاثیرات نامطلوبی را در انبار به جای خواهد گذاشت بلکه بدنه اجرایی را که از این متریال به عنوان مواد اولیه در پروژه استفاده خواهد کرد دچار مشکل خواهد نمود. بدیهی است که کلیه موارد باعث بوجود آمدن هزینه های قابل پیشگیری خواهد شد.

6 – هزینه های ناشی از فقدان سیستم حمل و نقل مناسب. چنانچه سیستم حمل و نقل متناسب با نوع کار و حجم پروژه در نظر گرفته نشود نه تنها حجم بیشتری از انبار را می طلبد بلکه تعداد انبارها را نیز افزایش خواهد داد. در این زمینه تجهیز انبار از نظر دسترسی به وسایل مناسب جابه جایی منجر به چابکی در سیستم توزیع شده و انتخاب سیستم مناسب حمل و نقل جهت تغذیه انبار نیز باعث کاهش حجم کار انبار و فضای آن خواهد شد.

7 – فقدان سیستم توزیع مناسب (برنامه ریزی تولید). همواره بین تغذیه پیمانکاران و بدنه اجرایی پروژه با انبار رابطه مستقیمی وجود دارد. لازمه کار این است که این رابطه در جایی تعریف و پایش شود تا متریال و اطلاعات در گردش بین این دو مجموعه باعث افزایش کارایی و بهبود در پیشرفت کار شود. در بخش توزیع با علم بر ظرفیت های موجود انبار پروژه و میزان موجودی متریال همچنین متریال مورد نیاز پیمانکارن جهت کار برنامه توزیع متناسب را تعریف و به انبار ارائه میکند. فقدان این بخش که کاملا یک فرایند مهندسی خواهد بود انبار را دچار تنگناهایی میکند که ممکن است باعث انباشت بیش از حد متریال در انبار و یا متریال پای کار شده که هر دو افزایش هزینه را در بر خواهد داشت. زیرا پایین بودن سطح موجودی باعث توقف کار و افزایش میزان موجودی نیز باعث هزینه های نگهداری، ضایعات، و زیان فرصت های از دست رفته و رکود سرمایه خواهد شد در صورتی که وجود جایگاهی جهت توزیع این عوامل را تحت کنترل خواهد داشت.   

8 – هزینه های ناشی از فقدان سیستم توزیع مناسب. این بخش از هزینه ها ارتباط مستقیمی با کنترل مصارف و تخصیص میزان متریال مورد نیاز جهت اجرای هر آیتم در پروژه دارد به نحوی که هر چقدر برآورد نسبت توزیع کالا بین پیمانکاران از منطبق بر واقعیت نباشد به همان نسبت میزان گردش متریال در انبارها افزایش یافته و به شکلی ملموس هزینه های انبارداری را در پروژه افزایش خواهد داد.

/ 0 نظر / 9 بازدید