035 - مقاله ای در باره ایمنی در انبارها

ایمنی در انبار داری

رعایت نظم و ترتیب در چیدن کالاها و مواد مختلف شیمیایی و نیز نظافت عمومی انبارها جزء اصول اولیه ایمنی انبار داری بوده و بایستی دقیقا” رعایت گردد.حتی الامکان بایستی در انبارداری تجانس کالاها و اجناس مد نظر قرار گیرد بطوری که بتوان با نصب تابلوهای راهنما بخشهای مختلف انبار را از یکدیگر مجزا نمود.اجناس سنگین و نیز مایعات شیمیایی یا مواد خطرناک بایستی در طبقات زیرین قفسه ها نگهداری گردند.کالاها و مواد طوری در طبقات چیده شوند که در هنگام برداشت امکان دسترسی به کالاها و مواد قدیمی تر وجود داشته و زودتر مورد استفاده قرار گیرند.حتی الامکان از تحویل گیری ظروف و یا جعبه های حاوی موادی که دارای فرسودگی، پاره گی و یا نشتی مىباشند جهتانبارداری بایستی خودداری شود، در غیر اینصورت اینگونه موارد بایستی در محلی جداگانه (خارج از انبار) نگهداری شده و سریعا” مورد استفاده قرار گیرند.از چیدن مواد شیمیایی مختلف (نامتجانس) در کنار هم در طبقات اکیدا” خودداری شود.از تحویل گیری و انبارداری مواد شیمیایی به حالتهای مختلف (جامد، مایع و گاز) که فاقد پلاک مشخصات بوده و به عبارتی شناسایی نشده اکیدا” خودداری شود.چنانچه در طول مدت زمان نگهداری مواد شیمیایی در انبار نشتی و یا پاره گی در ظروف آنها مشاهده گردید، بایستی سریعا” نسبت به خروج آن از انبار اقدام و محل آلوده را با دقت تمیز نمود.جهت نگهداری اشیایی که داری سطوح صاف نمىباشند (مثل لاستیک اتومبیل و غیره) بایستی به منظور جلوگیری از ریزش و لغزش تدابیر لازم جهت نگهداری آنها در طبقات اتخاذ نمود.نردبانهای مورد استفاده در انبار علاوه بر اینکه باید امکان دسترسی به بالاترین طبقات قفسه ها را فراهم سازد بایستی به منظور جلوگیری از سقوط، انتهای بالایی آنها به قفسه ها قلاب شود.هر عملی که باعث ریخت و پاش مواد در انبار گردد ممنوع مىباشد. لذا کلیه اجناس (چه در هنگام تحویل گیری و چه در هنگام تحویل دهی) بایستی بصورت بسته بندی باشد.بطور کلی استعمال دخانیات در انبار اکیدا” ممنوع می باشد.تمام اقلام و کالاها بایستی روی سطح کاملا” صاف چیده شده و حداکثر ارتفاع مجاز کالاهای مختلف دقیقا” رعایت گردد.چیدن اقلام در مسیر بالابرها و مسیر رفت و آمد عمومی پرسنل، اکیدا” ممنوع است و کالاها باید در محلهای مناسب چیده شودلبه جعبه های چیده شده باید روی هم در یک راستا بوده و لبه یک بسته از بقیه بسته ها بیرون نزند.چیدن بشکه های حاوی مواد محلول صنعتی بر روی یکدیگر ممنوع مىباشد (در موارد استثنایی چیدن بشکه های مذکور بر روی یکدیگر تنها با اجازه کتبی مسئول ایمنی مجاز می باشد.)کلیه مواد شیمیایی که در اثر مجاورت با یکدیگر احتمال فعل و انفعالاتی داشته و در نتیجه تولید خطر یا گازهای خطرناک مینمایند و یا سبب آتش سوزی و انفجار میشوند باید در انبارهای مجزا و یا بطور مطمئن دور از یکدیگر انبار شوند. لذا لازم است که قبل از انبار کردن مواد شیمیایی شناسنامه ایمنی مواد را کاملا” بررسی نموده و مسئول ایمنی نیز در جریان قرار گیرد.بشکه ها یا ظروف مایعات خطرناک در انبار روباز باید در سکوهای سیمانی ، آجری و… نگاهداری شود
/ 0 نظر / 15 بازدید