*** آموزش انبــــــــــــارداری و امور لجستیک ***

Warehouse Training - آموزش کامل انبارداری

013 - یکنواخت سازی و ژنریک سازی کالاها در انبار و سیستم انبار

یکنواخت سازی و ژنریک سازی کالاها در انبار و سیستم انبار انبار بسیاری از سازمانها کالاهایی نگهداری می شوند که ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 5 بازدید

012 - نمونه ی دستورالعمل انبارگردانی

نمونه دستورالعمل انبارگردانی برای سال مالی منتهی به -- اسفند ماه ----  مقدمه : بمنظور موجودی برداری از موجودیهای جنسی شرکت انبارش ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 5 بازدید

007 - کدینگ کالاها

توضیحاتی در مورد کدینگ کالاها و روش های کدگذاری در انبارها کد گذاری کالا                                                                                 
/ 0 نظر / 4 بازدید
شهریور 92
1 پست
اسفند 91
2 پست
دی 91
1 پست
آذر 91
1 پست
مهر 91
2 پست
شهریور 91
1 پست
مرداد 91
3 پست
تیر 91
6 پست
خرداد 91
14 پست
بهمن 90
9 پست
دی 90
16 پست