053 - اجرای قفسه بندی انبار با استفاده از محصول گالوانیزه

 

اجرای قفسه بندی انبار با استفاده از محصول گالوانیزه

Super 4/5/6

جهت قفسه بندی پالت راک در شهر رم ایتالیا

این قفسه بندی در انباری به مساحت 6000 متر مربع

به ارتفاع 9 متر و ظرفیت 7300 پالت اجرا گردیده است.

/ 0 نظر / 25 بازدید