پست های ارسال شده در دی سال 1390

013 - یکنواخت سازی و ژنریک سازی کالاها در انبار و سیستم انبار

یکنواخت سازی و ژنریک سازی کالاها در انبار و سیستم انبار انبار بسیاری از سازمانها کالاهایی نگهداری می شوند که ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 9 بازدید

012 - نمونه ی دستورالعمل انبارگردانی

نمونه دستورالعمل انبارگردانی برای سال مالی منتهی به -- اسفند ماه ----  مقدمه : بمنظور موجودی برداری از موجودیهای جنسی شرکت انبارش ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 9 بازدید

007 - کدینگ کالاها

توضیحاتی در مورد کدینگ کالاها و روش های کدگذاری در انبارها کد گذاری کالا                                                                                 
/ 0 نظر / 9 بازدید