050 - مقاله ای در باره دارایی های ثابت (Fixed assets)

دارایی ثابت (Fixed assets)

 

دارایی ثابت چیست ؟

تعریف کلی

دارایی ثابت به دارایی مشهودی که در واحد تجاری مورد استفاده قرار می‌گیرد و دارای ماهیتی دائمی یا نسبتا ثابت است، گفته می‌شود. دارایی‌های مذکور، به استثنای زمین به مرور فرسوده و یا در اثر گذشت زمان غیر قابل استفاده می‌شوند. در این صورت اصطلاحا گفته می‌شود که دارایی‌ها مستهلک  شده‌اند.

عده ای معتقدند که دارایی ثابت به زمین و ساختمان میگن  چون از بین نمیرود ولی ماشین آلات دارایی ثابت نیست به طور مثل هیچ بانکی روی ماشین یک ریال هم به شما وام نمیدهد.

همچنین  دارایی ثابت به دارایی هایی هم گفته می شود که استهلاک داشته باشد یا سرعت نقدینگی آن کندتر ازسایردارایی ها باشه شما اگربخواهید یک زمین رو تبدیل به نقدینگی کنید زمان کمتری می بره یا حساب بانکتون ؟

درسته زمین هم قیمت نوسانی داره اما با توجه به سرعت تبدیل نقدینیگی واستهلاک پذیری آن جزء گروه دارایی ثابت محسوب می شود.

ولی از دیدگاه بنده دارایی هایی که یش از یک دوره مالی مورد استفاده قرار می گیرند؛دارایی ثابت گفته میشوند  پس الزاماً دارایی های ثابت تا ابد مورد استفاده نباید قرار بگیرند.

دارایی ثابت به دو قسمت مشهود و نامشهود تقسیم بندی میگردد.

دارایی ثابت مشهود

الف) دارایی ثابت مشهود

دارایی های هستند که موجودیت عینی دارد  . از قبیل زمین ، ساختمان ، ماشین آلات

و همچنین ماهیت عملیاتی نیز دارند

خود این دارایی ها به سه دسته طبقه بندی می شوند:

 -  دارایی های استهلاک پذیر         -- دارایی های استهلاک ناپذیر      --- دارایی های نقصان پذیر

 - دارایی های استهلاک پذیر :این دارایی ها دارای عمر اقتصادی معین و محدودی می باشند و طی عمر برآوردی خودشان مستهلک می شوند .

-- دارایی های استهلاک ناپذیر : این دارایی ها عمر نامحدودی دارند ودر اثر استفاده تحلیل نمی روند مثل زمین

 --- دارایی های نقصان پذیر :  این دارایی ها بر اثر استخراج تهی می شوند و به موجودی مواد یا کالا تبدیل می شوند . از جمله جنگلها ، معادن وذخایر طبیعی است که در تراز نامه در گروهی جدا بعنوان معادن و ذخایر طبقه بندی می شوند بنابراین ، عمر طولانی ؛ منابع آتی قابل اندازه گیری و استفاده در روال عادی عملیات سه ویژگی مهم ارایی های ثابت مشهود می باشد .

برای این نوع درایی ها هنوز هم بحث وجود دارد و نظرهای مختلفی ابراز میگردد.

ب) دارایی های نامشهود

به دارایی های غیر جاری گفته می شود که موجودیت عینی ندارند و در عملیات جاری واحد تجاری بکارمی روند از جمله حق اختراع – حق چاپ – سر قفلی نکته : آنچه که در حسابداری ثابت از اهمیت خاصی برخوردار است تعیین برای تمام شده دارایی است .

دارایی های نا مشهود واستهلاک آنها

دارایی های نامشهود دارایی هایی هستند که واجد شرایط زیر باشند .

1- فاقد ماهیت عینی و پولی است .

2- به منظور استفاده در تولید یا عرضه کالاها یا خدمات ، اجرا به دیگران یا برای مقاصد اداری توسط واحد تجاری نگهداری می شود .

3- با قصد استفاده طی بیش از یک دوره مالی توسط واحد تجاری تحصیل شده باشد .

4- اندازه گیری منابع اقتصادی آتی و تعیین عمر مفید آن دشوار است .

اگر دارایی های نامشهود ، جداگانه تحصیل شود ، ما به ازای آن معمولاً مشخص بوده و در نتیجه بهای تمام شده رامی توان به گونه ای اتکاء پذیر اندازه گیری نمود . بهای تمام شده یک قلم دارایی نا مشهود شامل بهای خرید وهرگونه مخارج مرتبط مستقیمی است که برای آماده سازی دارایی جهت استفاده مورد نظر تحمل    می شود .

دارایی های نا مشهود باید بر مبنای سیستماتیک طی بهترین برآورد از عمر مفید آن مستهلک شود . اینفرض قابل رد وجود دارد که عمر مفید دارایی نامشهود از زمان بهره برداری آن ،از بیست سال تجاوز نخواهد کرد . اصولاً برآورد عمر مفید دارایی نامشهود برای مدتی بیش از بیست سال ، احتمالاً از اتکاء پذیری کافی جهت توجیه دوره استهلاک  طولانی تر برخوردار نیست . لذا در استاندارد های حسابداری ایران فرض شده که عمر مفید دارایی های مزبور از بیست سال تجاوز نمی کند .

در رابطه با دارایی های نامشهود ، معمولا ارزش اقساط در نظر گرفته نمی شود مگر آنکه چنین ارزشی به گونه ای اتکاء پذیر قبل اندازه گیری بوده ویا شخص ثالثی خرید آن در پایان عمر مفید به قیمت مشخص ، تعهد کرده باشد . جهت استهلاک دارایی های نا مشهود ، با این که روش های نستقیم ، نزولی وآحاد تولید در استانداردها پیش بینی شده است ولیکن روش مستقیم در مقایسه با روش های دیگر بیشتر مورد استفاده قرار    می گیرد .

در صورتی که در طی عمر دارایی نا مشهود ، هر لحظه مشخص گردد که دارایی منافع اقتصادی دارایی خود را به کلی از دست داده است ، لازم است ارزش دفتری آن از حساب حذف و به هزینه انتقال یابد . استهلاک دارایی های نا مشهود مثل دارایی های مشهود می تواند با بدهکار نمودن هزینه استهلاک وبستنکار کردن حساب استهلاک انباشته در دفاتر ثبت شود ولیکن بیشتر حسابداران ترجیح می دهند در خوص دارایی های مذبور به جای بستنکار کردن حساب «استهلاک انباشته» مستقیماً در حساب دارایی نا مشهود مربوطه را بستنکار نمایند .

بنابراین شما می توانید دارایی های نا مشهود را با توجه به خصوصیلت فوق شناسایی کنید .

اصول به کار رفته در حسابداری دارایی های نا مشهود فرقی با اصول حسابداری اموال و ماشین آلات وتجهیزات ندارد . یعنی :

الف) هنگام تحصیل دارایی اصل بهای تمام شده رعایت می شود .

ب) در خلال استفاده از آن اصل تطابق هزینه با درآمد رعایت می شود .

ج) و هنگام فروش مابه التفاوت مبلغ دریافتی با ارزش دفتری به عنوان سود یا زیان شناسایی می شود .

به این نکات توجه کنید...

بهای تمام شده دارایی های نامشهود در تراز نامه در قسمت دارایی های نامشهود نشان داده می شود .

هزینه ایجاد ونگهداری ویا احیای داراییهای نا مشهود غیر قابل شناسایی ( سرقفلی) باید در زمانی که وقوع می یابد به حساب هزینه دوره منظور شود .

همه دارایی های نامشهود صرفنظر از اینکه عمرشان محدود، نامعین یا نامحدود باشد باید مستهلک شوند .

طبق استاندارد حسابداری دارایی های نامشهود ، مدت استهلاک هیچ دارایی نباید از چهل سال تجاوز کند .

برای دارایی های نا مشهود به علت نداشتن عینیت ارزش اسقاط در نظر گرفته نمی شود .

بهای تمام شده دارایی های نا مشهود باید طی مدت برآورد شدن عمر مفید به طور سیستماتیک مستهلک شود .

در این کار معمولاً از روش خط مستقیم استفاده می شود مگر آنکه مدیدریت دلایل قانع کننده ای برای مناسب بودن روش منظم دیگری داشته باشد .

استهلاک دارایی های نا مشهود را به دو روش می توان ثبت کرد :

1)  قیمت دفتری دارایی را بستنکار کرد .

2)   یا آن را جداگانه در دفتر استهلاک انباشته مربوطه ثبت کرد .

 

/ 0 نظر / 16 بازدید