030 - کنترل موجودی (کنترل فیزیکی انبار)

بخش دیگری از کنترل های انبار که در ارزیابی های میان دوره ای از اهمیت بالایی برخوردار است کنترل موجودی کالا می باشد. برای درک مفهومی این مطلب یک مثال ساده و در عین حال مناسب انبارگردانی می باشد با این تفاوت که در عملیات انبار گردانی کلیه اقلام دارای موجودی مثبت مورد شمارش واقع می شوند لیکن در این عملیات برخی اقلام بسته به انتخاب ارزیاب جدا شده و مورد شمارش واقع می شوند سپس شمارش عینی با اطلاعات ثبت شده در سیستم مکانیزه کنترل موجودی مطابقت داده شده و مغایرت های بین این دو نمایانگر کسری و یا سرک کنترل میان دوره ای  انبار خواهد بود. عملیات کنترل فیزیکی انبار هم می تواند توسط پرسنل انبار انجام شود و هم می تواند توسط ارزیاب خارجی و یا شخص ثالث اجرا شود. اصولا سازمان های بزرگ و کارخانجات عظیم دارای کارشناسان غیر مقیم و ارزیاب های خبره در دفاتر خود هستند که این کار را به سر انجام می رسانند.

برای اجرای عملیات کنترل موجودی مراحل زیر باید برنامه ریزی و پیاده سازی شود.

۱ - بروز بودن سیستم از لحاظ صدور اسناد و الصاق کارت شناسایی بر روی تمامی کالاها همچنین ثبت تمامی ادرس قفسه ها (Location) در فایل موجودی در سیستم مکانیزه انبار .

۲ - تفکیک و نگهداری اسناد ثبت نشده به هر دلیل در پوشه ای جداگانه اطلاعات فایل های امانی دیگران نزد ما نیز در این پوشه گرد آوری و کنترل می شود. 

۳ - تفکیک و نگهداری اسناد خروجی انبار حین عملیات کنترل موجودی در پوشه ای جداگانه اطلاعات اقلام امانی ما نزد دیگران نیز در این دسته کنترل می شود.

۴ - انتخاب لیست یا نمونه جهت شمارش موجودی. برای انتخاب تعداد نمونه جهت شمارش می توانیم از دو راه استفاده کنیم

الف ) جداول استاندارد انتخاب نمونه

ب ) ۲۰ الی ۵۰ آیتم برای اقلام انبارهای تا ۵۰۰۰ قلم موجودی و بین ۵۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ قلم موجودی از حجم نمونه ۱۰۰ آیتم و مقادیر بیشتر را حداکثر تا ۱۵۰ قلم کالا انتخاب کرد.

بعد از اینکه حجم نمونه را بدست آوردیم نکته مهم بعدی این است که این تعداد جهت نمونه گیری از چه کالاهایی برداشته شودبرای این منظور هم آلترناتیو های زیر قابل حصول می باشند.

- انتخاب نمونه ها بر اساس رندوم از کل فایل موجودی 

- انتخاب نمونه ها بر اساس دسته بندی و استفاده از تئوری آنالیز ABC بر اساس اولویت بندی اهمیت کالا ها

- انتخاب نمونه از اقلامی که دارای موجودی بالایی هستند.

- انتخاب نمونهاز اقلامی که دارای موجودی ریالی بالای هستند.

- انتخاب نمونه از بین اقلامی که در سه ماه قبل بیشترین گردش را داشته اند. با توجه به تجربه این روش بهترین خروجی را به ما می دهد.     

۵ - انجام عملیات شمارش ترجیحا بدون استفاده از پرسنل انبار و درج مقادیر شمارش عینی در لیست

۶ - تطابق فیلد شمارش شده با میزان موجودی سیستم در لیست و مغایرت گیری.

۷ - شمارش مجدد موارد مغایرت و تطبیق با پوشه های ردیف ۲ و ۳

۸ - استخراج مغایرت های نهایی و اعلام به انبار جهت بررسی ـ گزارش و صدور اسناد

/ 0 نظر / 13 بازدید