048 - مقاله ای در خصوص ایمنی انبارداری وجا نمایی تجهیزات

ایمنی انبارداری وجا نمایی تجهیزات

انبارداری از مسائلی است که در همه صنایع وجود دارد لذا با توجه به گستره آن به توضیح نکات ایمنی آن و جانمایی تجهیزات می پردازیم:

رعایت نظم و ترتیب در چیدن کالاها و مواد مختلف شیمیایی و نیز نظافت عمومی انبارها جزء اصول اولیه ایمنی انبار داری بوده و بایستی دقیقا" رعایت گردد.

 حتی الامکان بایستی در انبارداری تجانس کالاها و اجناس مد نظر قرار گیرد بطوری که بتوان با نصب تابلوهای راهنما بخشهای مختلف انبار را از یکدیگر مجزا نمود.

 اجناس سنگین و نیز مایعات شیمیایی یا مواد خطرناک بایستی در طبقات زیرین قفسه ها نگهداری گردند.

کالاها و مواد طوری در طبقات چیده شوند که در هنگام برداشت امکان دسترسی به کالاها و مواد قدیمی تر وجود داشته و زودتر مورد استفاده قرار گیرند.

حتی الامکان از تحویل گیری ظروف و یا جعبه های حاوی موادی که دارای فرسودگی، پاره گی و یا نشتی مىباشند جهت انبارداری بایستی خودداری شود، در غیر اینصورت اینگونه موارد بایستی در محلی جداگانه (خارج از انبار) نگهداری شده و سریعا" مورد استفاده قرار گیرند.

از چیدن مواد شیمیایی مختلف (نامتجانس) در کنار هم در طبقات اکیدا" خودداری شود

از تحویل گیری و انبارداری مواد شیمیایی به حالتهای مختلف (جامد، مایع و گاز) که فاقد پلاک مشخصات بوده و به عبارتی شناسایی نشده اکیدا" خودداری شود.

چنانچه در طول مدت زمان نگهداری مواد شیمیایی در انبار نشتی و یا پاره گی در ظروف آنها مشاهده گردید، بایستی سریعا" نسبت به خروج آن از انبار اقدام و محل آلوده را با دقت تمیز نمود.

جهت نگهداری اشیایی که داری سطوح صاف نمىباشند (مثل لاستیک اتومبیل و غیره) بایستی به منظور جلوگیری از ریزش و لغزش تدابیر لازم جهت نگهداری آنها در طبقات اتخاذ نمود.

نردبانهای مورد استفاده در انبار علاوه بر اینکه باید امکان دسترسی به بالاترین طبقات قفسه ها را فراهم سازد بایستی به منظور جلوگیری از سقوط، انتهای بالایی آنها به قفسه ها قلاب شود.

هر عملی که باعث ریخت و پاش مواد در انبار گردد ممنوع مىباشد. لذا کلیه اجناس (چه در هنگام تحویل گیری و چه در هنگام تحویل دهی) بایستی بصورت بسته بندی باشد.

بطور کلی استعمال دخانیات در انبار اکیدا" ممنوع می باشد.

تمام اقلام و کالاها بایستی روی سطح کاملا" صاف چیده شده و حداکثر ارتفاع مجاز کالاهای مختلف دقیقا" رعایت گردد.

چیدن اقلام در مسیر بالابرها و مسیر رفت و آمد عمومی پرسنل، اکیدا" ممنوع است و کالاها باید در  محلهای مناسب چیده شود

لبه جعبه های چیده شده باید روی هم در یک راستا بوده و لبه یک بسته از بقیه بسته ها بیرون نزند.

چیدن بشکه های حاوی مواد محلول صنعتی بر روی یکدیگر ممنوع مىباشد (در موارد استثنایی چیدن بشکه های مذکور بر روی یکدیگر تنها با اجازه کتبی مسئول ایمنی مجاز مىباشد.)

کلیه مواد شیمیایی که در اثر مجاورت با یکدیگر احتمال فعل و انفعالاتی داشته و در نتیجه تولید خطر یا گازهای خطرناک مینمایند و یا سبب آتش سوزی و انفجار میشوند باید در انبارهای مجزا و یا بطور مطمئن دور از یکدیگر انبار شوند. لذا لازم است که قبل از انبار کردن مواد شیمیایی شناسنامه ایمنی مواد را کاملا" بررسی نموده و مسئول ایمنی نیز در جریان قرار گیرد.

بشکه ها یا ظروف مایعات خطرناک در انبار روباز باید در سکوهای سیمانی ، آجری و... نگاهداری شود.

بشکه های محتوی اسید باید در محل خنکی انبار شود. سرپیچ این بشکه ها را باید با احتیاط کامل برای تخفیف فشار داخل بشکه ها باز کرد و دوباره بست و این عمل را هفته ای یکی دوبار در صورت لزوم تکرار نمود.

-         بشکه ها و ظروفی که برای مایعات خطرناک بکار مىرود باید قبل از پر کردن از نظر نشت بطور دقیق مورد معاینه قرار گیرد و اگر با مایع دیگری پر شود قبلا" با محلول خنثی کننده و بخارات و یا آب مقطر کاملا" شسته شده و خشک گردد و بعدا" مورد استفاده قرار گیرد.

-          از نگهداری موادی که در مجاورت با یکدیگر تولید فعل و انفعال شیمیایی حرارت زا یا گازهای قابل اشتعال و انفجار و یا سمی مىنماید، در یکجا بایستی خودداری نمود.

-          

هر نوع مواد شیمیایی بایستی دارای مشخصات لازم باشد که نام، خصوصیات و دستورکار استفاده آن و خطرات آن ماده را مشخص کرده باشد و در روی ظروف محتوی آن ماده نصب گردد

.

ظروف حاوی مایعات شیمایی را نباید رویهم چید. اما مىتوان آنها را در طبقات پایین تر قفسه بندی  قرار داد.

چنانچه ظروف خالی مواد شیمیایی به انبار مسترد میگردد بایستی آنها را دقیقا" شستشو نمود تا عاری از مواد شیمیایی گردد.

چنانچه ظروف خالی مواد شیمیایی به انبار مسترد میگردد بایستی آنها را دقیقا" شستشو نمود تا عاری از مواد شیمیایی گردد.

ظروف پر را باید دور از ظروف خالی و با فاصله از یکدیگر انبار نمود.

در صورت ریخت و پاش مواد شیمیایی در کف انبار بایستی بلافاصله بنحو مقتضی و با مواد مناسب نسبت به خنثی سازی مواد ریخته شده و سپس نظافت محل اقدام گردد.

 لذا در انبارهای مواد شیمیایی باید همیشه مقداری ماده خنثی کننده بی خطر متناسب با نوع مواد موجود در انبار، وجود داشته باشد. (مثلا" در انبار اسید همیشه باید مقداری آهک در دسترس باشد)

 

چون بخارات مایعات خورنده یا فلز یا آلیاژهای بکار رفته در ساختمان انبار، فعل و انفعالات شیمیایی نموده و گاز ئیدروژن متصاعد می نماید باید قسمتهای فلزی ساختمان را رنگهایی که مانع فعل و انفعالات بخارات این مواد با فلزات است رنگ نمود و نیز ساختمان انبارها باید طوری باشد که گازهای ایجاد شده در محفظه های سقف آن باقی نمانده و از انبار خارج گردد.

مواد اکسید کننده (اکسیدها، پرمنگنهاتها، کلراتها، پرکلراتها، یداتها، کروماتها و غیره) باید شناخته شده و آنها را در یک انبار دور از موادیکه دارای خاصیت اکسید شوندگی هستند نگهداشت.

 

کلیه مواد مولد اکسیژن را باید از محلی که مواد قابل احتراق یا قابل اشتعال نگهداری شود، دور نگاه داشت.

 

از آنجایی که استفاده از روشهای متداول اطفاء حریق برای مقابله با آتش سوزی مواد اکسید کننده چندان موثر نمىباشد لازم است که به هنگام انبار نمودن این مواد دقت کافی بعمل آید تا آنها را در محلی کاملا" مجزا و بدور از سایر مواد خصوصا" مواد قابل اشتعال نگهداری نمود

.موادی که در حرارت معمولی ممکن است در مجاورت هوا یا بخار آب، مشتعل یا منفجر گردند را باید در محلی جدا از سایر مواد نگهداری نمود

 

برای گرم کردن این قبیل انبارها از شوفاژهای برقی ضد اشتعال، شوفاژهای بخار و یا از جریان هوای گرم و خشک باید استفاده نمود. بطور کلی استفاده از هر گونه شعله باز در انبار ممنوع مىباشد.

محل چیدن مواد اکسید کننده را باید در طبقات بالای انبار اختیار نموده و از مواد دیگر مجزا داشت.

استعمال آتشهای باز، جوشکاری و کلیه اعمالی که ممکن است موجب ایجاد جرقه در انبار شوند فقط با مجوز کتبی مسئول ایمنی امکان پذیر است.

 

کلیه مسئولین انبار بایستی با نحوه کار وسایل و تجهیزات آتش نشانی آشنا باشند.

شماره تلفن مرکز آتش نشانی (نزدیک ترین مرکز) بایستی در کنار تلفن انبار با خط قرمز نوشته شده باشد و جهت اطلاع عموم افراد این شماره تلفنها بایستی بر روی تابلوهای فلزی نوشته و در محوطه خارج از انبار نصب گردد.

جانمایی

جانمایی واحد موضوع مهمی در ایمنی و اقتصاد طرح است.

 جانمایی می تواند از طریق جداکردن و کم کردن خطرات ، حداقل کردن لوله کشی های آسیب پذیر ، مستقل کردن حوادث ( یک حادثه منجر به ایجاد حوادث مشابه نشود ) ، حداقل کردن تماس ( با مواد سمی و اشتعال پذیر ) ، ساخت واحد به شیوه ایمن و اقتصادی ، عملکرد ایمن و اقتصادی ، نگهداری ایمن و اقتصادی ، طراحی ایمن اطاق کنترل ، تجهیزات کنترل اضطراری ، تجهیزات آتش نشانی ، دسترسی به امکانات برای حالات اضطراری و امنیت روی ایمنی یک واحد صنعتی مؤثر باشد.همچنین جانمایی اثر زیادی روی اقتصاد واحد دارد چون با زیاد شدن مساحت واحد اگر چه ایمنی واحد بیشتر می شود ولی از طرفی هزینه خرید زمین ، لوله کشی و عملیات واحد بیشتر می شود ، پس زمین باید به اندازه کافی در دسترس باشد ولی هیچ مساحتی از آن به هدر نرود.
موضوعاتی که تحت عنوان جانمایی بررسی می شوند بسیار گسترده هستند از جمله :

 تکنیک های جانمایی ، مهندس ساختمان و فنداسیون ها ، وزن تجهیزات ، طبقه بندی مناطق پر خطر ، کار با مواد ، راهها ، فاصله جدایی ، لوله کشی ، خوردگی ، ساختمانها ، سازه ها و دسترسی ، امکان فرار و نجات ، روشنایی ، روشنایی اضطراری ، تهویه ، مقاومت در برابر باد ، زلزله و سیل ، مقاومت در برابر فرسایش ، محل کمپرسورها ، محل اتاق کنترل ، پناهگاه ، ذخیرع مواد ، جلوگیری از آتش ، دودکش ها ،تخلیه ها ، اتصال به زمین ، آمادگی برای زمستان ، طرحهای بخش بخش شده ، طرح های در سطح دریا ، بررسی مخاطرات وسایل بسیار دیگر.
باید دقت داشت که همه اصول و نتایجی که اینجا بحث می شوند مربوط به یک حالت خاص هستند و باید برای سایر حالات همه اصول دوباره بررسی شوند. چون احتمال دارد موضوعی که برای یک طرح خیلی مناسب و حتی ضروری به نظر بیاید برای طرح دیگری غیرلازم و گاهی خطرناک باشد .گاهی حتی 2 واحد یکسان در یک طرح ( برای افزایش ظرفیت نمی توان تجهیزات را تا هر اندازه دلخواه بزرگ طراحی کرد بلکه گاهی باید دو یا چند واحد موازی و مشابه با هم کار کنند. ) یک جانمایی یکسان ندارند.

اگر چه می توان چنین واحدهایی را یکسان نیز جانمایی کرد ولی اگر آنها به شکل تصویر آینه ای هم باشند ( اجزای تغییر مکان چرخشی بدهند ) مزایایی دارد از جمله دسترسی ساده تر از طریق یک راه ارتباطی و ارضای این نیاز که هر دو واحد از یک خط لوله خوراک یا سرویس بگیرند و به یک خط نیز محصول خود را تحویل بدهند.
ملاحظات ایمنی در جانمایی

در اینجا به طور پراکنده مسایلی که در ایمنی جانمایی نقش دارند ارائه می شوند . مسلماً هر کدام از این مسایل مربوط به یک یا چند مورد از ملاحظات کلی قبلی می باشد.
1- بین تجهیزاتی که با مواد اشتعال پذیر سروکار دارند و منابع ایجاد شعله و جرقه مثل کوره ها باید حداقل فاصله ای در نظر گرفته شود که بسته به نوع منبع نشتی و نوع منبع شعله فاصله ها متغیر هستند ( منابع نشتی را می توان به سه نوع کلی طبقه بندی کرد ، نشتی همیشگی ، نشتی محتمل به شکل منظم یا رندوم و نشتی غیر محتمل ).
2- کانالهای روباز فاضلاب یا تخلیه های مرتبط با فاضلاب های بسته نباید در معرض منابع جرقه باشند چون امکان تماس موارد اشتعال پذیر موجود در فاضلابهای صنعتی با جرقه و ایجاد آتش سوزی وجود دارد.
3- برای کوره هایی که با سوختهایی با گوگرد بالا کار می کنند و دودکشهای مشعل و زباله سوزها ( Incinerator) باید فضای کافی برای جلوگیری از انتشار مواد سمی در نظر گرفت.
4- مسیرهای فرار مناسب بخصوص در اطراف طرحهای پر مخاطره بسیار ضروری است.
5- راکتورهایی که امکان انجام واکنش مهار نشدنی دارند را باید با دیوارهای امنیتی از سایر نقاط جدا کرد.
6- تجهیزاتی که با ذرات ریز و گرد وغبار سروکار دارند مثل سیکلونها و مجاری مختلف عبور چنین موادی می توانند منبعی برای انفجار باشند که البته از سایر منابع انفجار ضعیف ترند ولی نباید نادیده گرفته شوند.
7- به دور بودن محل تخلیه های گازی از منابع جرقه باید توجه کرد و حتی تخلیه سیکلونها و خشک کن هایی که احتمال حضور گرد وغبار اشتعال پذیر دارند نیز از این قضیه مستثنی نیستند.
8- به روغن های به کار رفته در Mechanical Seal پمپها و دمای فلش آنها و دمای عملیاتی پمپ باید توجه کرد.
9- برای مواد خورنده باید تجهیزات ویژه ای در نظر گرفت که اشخاص و تجهیزات در معرض نشتی اینگونه مواد قرار نگیرند. فنداسیونها ، کف واحد ، راهروها و محل عبور ، سکوهای عملیاتی ، راه پله ها و محافظ آنها و تخلیه ها در واحدهایی که با مواد خورنده سروکار دارند باید به خوبی جانمایی شوند تا در صورت نشتی احتمالی خطری متوجه تجهیزات مذکور نباشد.
10-در لوله کشی های مواد سمی و اشتعال پذیر باید تا حد امکان از جوش به جای اتصالات پیچی و فلنجی استفاده کرد.
11-بهتر است در لوله کشی ، خطوط بخار در بیرونی ترین بخش قرار بگیرند و برای لوله های انتقال مایعات شیب کمی در نظر گرفت تا هنگامیکه در لوله ماده ای منتقل نمی شود ، مایعی نیز در لوله باقی نمانده و باعث مشکلات ایمنی ( از نظر آتش سوزی و نشت مواد سمی و اشتعال پذیر ) و خوردگی نشود.
12-محل نمونه گیری و یا باز و بسته کردن شیرهای دستی باید در سطح زمین و یا روی سکوهای مناسب باشد و در معرض نشتی از لوله ها و تجهیزات نباشد.
13-نردبانها باید به نحوی باشند که هنگام رفت و آمد از آنها روی شخص متوجه وسیله باشد و پشت به تجهیز بالا یا پایین نرود. همچنین نگهدارنده های نردبانها نیز نباید به سطح تجهیزاتی جوش داده شوند که دمای بالایی دارند.
14-اسناد همه تغییرات در واحدها و لوله کشی و تجهیزات باید به خوبی نگهداری شود و به روز باشد تا در هنگام ایجاد خطرات و یا تغییر در واحد مشکل کمتری وجود داشته باشد.

/ 0 نظر / 22 بازدید