*** آموزش انبــــــــــــارداری و امور لجستیک ***
Warehouse Training - آموزش کامل انبارداری
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ
Ahmad karimi

در این وبلاگ توضیحاتی درباره انبار و لجستیک خدمت شما عزیزان ارائه می شود. امیدوارم که بتوانم به شما عزیزان کمکی کرده باشم+++

نويسندگان

EOQ  یا نقطه ی اقتصادی سفارش


مقدار اقتصادی سفارش یا Economic Order Quntity که اختصاراً به صورت E O Q نمایشداده می شود، آن مقدار سفارش برای اقلام خاص است که نتیجه آن کمترین ھزینه کل موجودی در ھر دوره رادر بر داشته باشد ھزینه کل موجودی کالا ، ھزینه ھای سفارش کالا و ھزینه ھای نگھداری کالا راشامل می شود بنا بر این مقدار EOQ برای ھر یک از اقلام موجود در انبار می تواند متفاوت باشد.

لذا باتوجه به توضیحات فوق این نتیجه حاصل می شود که مقدار مطلوب شفارش برای ھر قلم موجودی زمانی حاصل می شود که ھزینه کل موجودی در کمترین مقدار و سطح ممکن قرار داشته باشد و این کمترین مقدار موقعی بدست می آید که ھزینه ھای سفارش و ھزینه ھای نگھداری نیز با ھم مساوی باشند نمودار این ھزینه ھا را می توان در شکل زیر مشاھده کرد

در نمودار ملاحظه می گردد چنانچه مقدار سفارش کالا در ھر نوبت کم باشد ھزینه سفارش ھر واحد کالا بالا خواھد رفت زیرا سفارش ھا می بایست به طور متناوب تکرار گردند تا مقدار کل مورد نیاز در طی دوره تامین شود چون ھزینه سفارش به مقدار سفارش در ھر نوبت بستگی مستقیم ندارد بلکه
به تعداد دفعات سفارش ارتباط مستقیم پیدا میکند بنا براین با مقدار سفارش کم در ھر نوبت تعداد دفعات سفارش برای تامین کل موجودی مورد نیاز بالا خواھد رفت به ھمین دلیل ھزینه سفارش افزایش می یابد
با افزایش تعداد دفعات سفارش ، ھزینه سفارش ھر واحد کالا نیز افزایش خواھد یافت در ھمین حالت ھزینه متغیر نگھداری موجودی کالا در ھر نوبت به دلیل پایین بودن مقدار موجودی کم خواھد شد زیرا ھزینه متغیر نگھداری موجودی کالا ارتباط مستقیم با مقدار موجودی کالا در انبار دارد.

منحنی ھزینه کل موجودی ترکیبی از منحنی ھای ھزینه ھای سفارش و ھزینه ھای نگھداری موجودی کالا می باشد که در پایین ترین نقطه آن منحنی ھزینه ھای سفارش و ھزینه ھای نگھداری در نقطه مقدار اقتصادی سفارش قرار خواھند داشت ھر نقطه دیگری غیر از نقطه سفارش ھزینه کل موجودی کالا را در ھر دوره بالاتر خواھد برددر نمودار ملاحظه می گردد چنانچه مقدار سفارش کالا در ھر نوبت کم باشد ھزینه سفارش ھر واحد کالا بالا خواھد رفت زیرا سفارش ھا می بایست به طور متناوب تکرار گردند تا مقدار کل مورد نیاز در طی دوره تامین شود چون ھزینه سفارش
به مقدار سفارش در ھر نوبت بستگی مستقیم ندارد بلکه به تعداد دفعات سفارش ارتباط مستقیم پیدا میکند بنا براین با مقدار سفارش کم در ھر نوبت تعداد دفعات سفارش برای تامین کل موجودی مورد نیاز بالا خواھد رفت به ھمین دلیل ھزینه سفارش افزایشمی یابد با افزایش تعداد دفعات سفارش ، ھزینه سفارش ھر واحد کالا نیز افزایش خواھد یافت در ھمین حالت ھزینه متغیر نگھداری موجودی کالا در ھر نوبت به دلیل پایین بودن مقدار موجودی کم خواھد شد زیرا ھزینه متغیر نگھداری موجودی کالا ارتباط مستقیم با مقدار موجودی کالا در انبار دارد.
منحنی ھزینه کل موجودی ترکیبی از منحنی ھای ھزینه ھای سفارش و ھزینه ھای نگھداری موجودی کالا می باشد که در پایین ترین نقطه آن منحنی ھزینه ھای سفارش و ھزینه ھای
نگھداری در نقطه مقدار اقتصادی سفارش قرار خواھند داشت ھر نقطه دیگری غیر از نقطه سفارش ھزینه کل موجودی کالا را در ھر دوره بالاتر خواھد بردصفحات وبلاگ
امکانات جانبی

< Persian Gulf
Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت

کد متحرک کردن عنوان وب

Online User ; var speed=10; document.thisform.thisbanner.value=msg.substring(position,position+50); if(position++==msg.length) { if (revol--

جاوا اسكریپت

به سایت ما خوش آمدید
نام و نام خانوادگی      
آدرس ایمیل      
کلیه حقوق این وبلاگ برای *** آموزش انبــــــــــــارداری و امور لجستیک *** محفوظ است