*** آموزش انبــــــــــــارداری و امور لجستیک ***
Warehouse Training - آموزش کامل انبارداری
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ
Ahmad karimi

در این وبلاگ توضیحاتی درباره انبار و لجستیک خدمت شما عزیزان ارائه می شود. امیدوارم که بتوانم به شما عزیزان کمکی کرده باشم+++

نويسندگان

قفسه بندی در انبا ها

) قفسه بندی پیچ و مهره ای سبک و نیمه سنگین مشبک (Light Shelving)

در این سیستم عرض کفه از 20 الی 50 سانتیمتر و طول آن 95 سانتیمتر میباشد. ارتفاع قفسه بر حسب کالا و فاصله طبقاتی از 1 متر الی 6 متر و در یک یا دو یا سه طبقه قابل اجراء میباشد. تحمل بار گسترده ساکن بر هر کفه سبک 100 و برکفه نیمه سنگین 250 کیلوگرم میباشد.

نمونه قفسه بندی سبک پیچ و مهره ای:

نمونه قفسه بندی سنگین پیچ و مهره ای:

2) قفسه بندی فوق سنگین پالت راک (Pallet Rack)

در این سیستم عرض قفسه از 45 الی 160 سانتیمتر و طول آن از 115 الی 270 سانتیمتر میباشد. ارتفاع قفسه بر حسب پالت و فاصله طبقاتی از 1 متر الی 6 متر قابل اجراء میباشد. تحمل بار گسترده ساکن بر هر کفه بنابر نیاز و نوع بازوی بکار رفته متغیر بوده و بطور معمول 2000 کیلوگرم میباشد.

نمونه های قفسه بندی پالت راک:

 


 

3) قفسه بندی سنگین پانل راک و بالکی راک (Panel Rack)

در این سیستم عرض کفه از 45 الی 160 سانتیمتر و طول آن از 115 الی 270 سانتیمتر میباشد. ارتفاع قفسه بر حسب کالا و فاصله طبقاتی از 1 متر الی 6 متر و در یک یا دو یا سه طبقه قابل اجراء میباشد. تحمل بار گسترده ساکن بر هر کفه بنابر نیاز و نوع بازوی بکار رفته متغیر بوده و بطور معمول 1000 کیلوگرم میباشد.

نمونه های قفسه بندی پانل راک:

نمونه های قفسه بندی بالکی راک: 

4) قفسه بندی درایوین راک (خود راهرو) (Drive-in Rack)

جهت بارهای یکنواخت و مشابه استفاده میگردد که بعلت حذف راهرو جهت تردد لیفتراک حداکثرفضای انبار مورد بهره وری قرار میگیرد . در این نوع قفسه بندی قفسه ها فاقد کفه بوده و پالت بر روی لبه هایی که بر روی بایه های اصلی نصب شده اند قرار می گیرد و فقط سیستم LIFO برای اینگونه قفسه بندی قابل اجراست چون بعد از پر شدن راهرو دسترسی به اولین پالت های قرارداده شده امکان پذیر نیست.

 نمونه هایی قفسه بندی درایو این راک:

 

 

 

5) قفسه بندی کانتی لور (شاخه ای) (Contilever)

جهت بارهای شاخه ای نظیر لوله ، پروفیل و … مورد استفاده قرار میگیرد .

6) نیم طبقه پیش ساخته (مزنین) (Mezzanine Floor)

جهت دو طبقه نمودن فضای انبار و استفاده بهینه از سطح زیرین و فوقانی آن استفاده میگردد .

نمونه های قفسه بندی مزنین:

7) انواع پالت ، باکس پالت ، پالت لاستیک و پالت مخصوص بشکه رنگی و گالوانیزه (Pallet)

جهت جابجائی و نگهداری کالا بصورت مستقل یا در قفسه بندی راک و بطورمعمول در ابعاد استاندارد

نمونه هایی از انواع پالت:

این نوع پالت ها دارای درب بودن و میتوان در زمانی که روی هم چیده شده اند به کالاهای داخل آنها دسترسی داشت

 

 دسترسی به داخل این پالت ها زمانی که روی هم قرار گرفته اند از فاصله در نظر گرفته شده در بالای آنها انجام می شود.

 پالت مخصوص نگهداری لاستیک های وسائط نقلیه سبک و سنگین .

 پالت مخصوص نگهداری بشکه که می توان با استفاده از آن چند ردیف بشکه را روی هم چیده و نگهداری کرد.

 بعضی از پالت ها در زمانی که مورد استفاده قرار نمی گیرند تا شده و می توان تعداد زیادی از آنها را روی هم چیده و در فضای کمی نگهداری کرد

 

 پالت درب دار.